Cafe

Vị trí thuận lợi tại tầng 1, liền kề với đại sảnh. Chất lượng đồ uống trung thực.

Khách Sạn Trường Thành