Tin công ty

28 TH10
Tập huấn vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Tập huấn vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Hội Nghị Tại Khách Sạn Ngày 03/06/2015

..::Thực hiện việc vận hành chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài do Bộ kế hoạch và Đầu tư xây dựng, thay thế chế độ báo cáo bằng giấy như hiện nay; Ngày 03-06-2015, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương kết hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, tổ chức buổi tập huấn cho các doanh nghiệp FDI đầu tư trên địa bàn tỉnh để thực hành chế độ báo cáo trên mạng online.

   Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn được tổ chức tại Khách sạn Trường Thành.

Đăng bởi: Admin
Khách Sạn Trường Thành