Tiệc cưới

Trung tâm tổ chức tiệc cưới tại tầng 1 và tầng 3 khách sạn Trường Thành, sức chứa lên đến 1000 khách.

Các dịch vụ dành cho tiệc cưới mà khách sạn cung cấp miễn phí:

- Biển chỉ dẫn đón khách.
- Lễ tân đón khách và chỉ dẫn cho khách.
- Chữ song hỉ.
- Hộp phong bì.
- Thảm đỏ đón khách (tại tầng 1, tầng 2 và hôn trường).
- Cổng cưới hoa giả trang trí theo chủ đề.
- Trang trí cổng cưới tại sảnh tầng 1.
- Hai hàng hoa dẫn lối cô dâu chú rể.
- Pháo điện nổ đón cô dâu chú rể vào hôn trường và toàn bộ chương trình tổ chức.
- Bãi trông giữ xe.
- Giá để ảnh cô dâu, chú rể.
- Chuẩn bị trà đón khách tại tầng 1.
- Tháp sâmpanh cao 6 tầng gồm 2 chai sâmpanh và đá khói.
- Pháo giấy.
- Pháo hoa điện.
- Con đường kính dẫn lối cô dâu chú rể lên sân khấu.
- Hệ thống đèn điện hai bên con đường khi cô dâu chú rể tiến vào hôn trường.

Khách Sạn Trường Thành